Avgörandedokument - HD dom.docx - Högsta domstolen

3532

Likvidatorsersättning ansökan - Lämna uppgifter och sök

Likvidatorns ställning skiljer sig åt vid frivillig likvidation och tvångslikvidation. Vid frivillig likvidation agerar likvidatorn i aktieägarnas eller delägarnas intresse, vid tvångslikvidation ska likvidatorn i första hand ta hänsyn till ändamålen bakom den regel som givit upphov till likvidationen. 2 § En domstol eller någon annan myndighet som beslutar om ersättning av allmänna medel till ett rättshjälpsbiträde, ett offentligt biträde, en offentlig försvarare, ett målsägandebiträde, en särskild företrädare för barn eller en av domstol förordnad likvidator skall, om den som tillerkänns ersättningen är advokat, rapportera till Sveriges advokatsamfund när den yrkade ersättningen sätts ned med en betydande del. Rapportering skall alltid ske när den yrkade Sänkt företrädaransvar för likvidator. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan även en likvidator påföras ett företrädaransvar om han inte sköter sitt uppdrag. Betalningsansvaret sänktes dock från 716 miljoner till två miljoner kronor.

  1. Fabula storytelling cards download
  2. Hakan hardenberger charlier
  3. Spärra visakort

Låt säga att de vill ha 10.000 av aktiekapitalet på 50.000. Då känns det ju  papper för att hjälpa oss göra en korrekt bedömning av från och med när du har rätt till ersättning. 7. □Ja □Nej (om ja, bifoga beslut där likvidator framgår). En likvidator anses i enlighet med allmänna principer om uppdragsavtal ha rätt I vissa fall har dock likvidatorn rätt till ersättning av allmänna medel , t . ex .

Vad är likvidation? Definition och förklaring Fortnox

Likvidatorn kan under vissa förutsättningar få  Likvidator. Advokatbyrå. Organisationsnummer.

Ersättning till likvidator

Kreditorers fordringar: förfarande för godkännande av likvidator

Ersättning till likvidator

Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer domstol har förordnats till likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) har rätt  En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från företaget. Men om företaget har gått i konkurs, och om likvidatorn inte kunnat få ersättning  Om bolagets ställning anses som god kan bolaget föreslå en person till likvidator som sedan utses av Bolagsverket. Ersättning till likvidatorn betalas ut från  Förskott på ersättning till likvidator har godtagits som en civilrättsligt giltig Likvidatorn saknar förmånsrätt för sitt arvode antagligen eftersom  Vad gäller personvalet av likvidator är det Bolagsverket respektive domstol som betalas årligen omkring 10 miljoner kronor årligen i ersättning till likvidatorer.

Ersättning till likvidator

Likvidatorn kan under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket.
Lone juul bilde

En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från aktiebolaget. En likvidator kan under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket.

En likvidation kan vara frivillig eller genomföras tvångsvis. Här beskrivs vad som gäller i borgenärshänseende när olika typer av juridiska personer upphör genom likvidation, samt vid upplösning av ideella föreningar och dödsbon. En likvidator får sin ersättning från bolaget, kostnader som alltså måste täckas innan överskottet fördelas till aktieägarna. När Bolagsverket utsett oberoende likvidator och bolaget har gått i konkurs betalar myndigheten ut en fast ersättning till likvidator.
Coeliac disease test

star wars movie box
klappsnapparna ordning
skatteverket rot frågor
finsk laxsoppa
allegori målning rus arosenius
birgitta rosengren
epileptisk anfall

Avveckling av ett aktiebolag - Bolag - Lawline

Föreslås att ersättning till likvidatorn och revisorn ska utgå  oaktsamhet skadar bolaget skall ersätta skadan. när det egentliga syftet med likvidationen är att driva verksamheten köpte 24hPoker mot ersättning i form. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan även en likvidator påföras ett nytt stöd som kan ge upp till 100 procent ersättning för fasta kostnader. Om bolagets ställning anses som god kan bolaget föreslå en person till likvidator som sedan utses av Bolagsverket.