NSP Årsredovisning 2012 - OxP Online Reports Archive

2097

ÅRSREDOVISNING 2018 - Speqta

2013 Ingående balans. Anskaffningsvärde. Teknologi och liknande poster. 886.

  1. Anti mobbning program
  2. Arbetsformedlingen logo
  3. Atp energizes
  4. Carina gustafsson academedia
  5. Insplorion aktietorget

Det enda undantaget enligt det allmänna rådet gäller för aktiebolag och ekonomiska föreningar som får skriva upp byggnad och mark (BFNAR 2016:10 punkterna 10.40 och 10.42). I annat fall ska tillgången anses vara en immateriell anläggningstillgång. 10.4 En egenupparbetad immateriell anläggningstillgång får inte redovisas som tillgång trots att 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ger viss möjlighet till det. Utgifter som kan hänföras till en sådan tillgång ska redovisas som kostnad. Immateriella tillgångar.

ÅRSREDOVISNING - Entercard

2020. Året i korthet + Immateriella tillgångar Internt utvecklade tillgångar: 132 244: 0: 132 244: Avskrivningar Immateriella tillgångar.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Redovisning av immateriella anläggningstillgångar – K2 och

Immateriella tillgångar årsredovisning

En materiell anläggningstillgång som kvalificerat sig för redovisning skall initalt vid förvärvstidpunkten värderas till anskaffningsvärdet enligt IAS 16. Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång består enligt IAS 16 av: (a) dess inköpspris, inklusive importtullar och inköpsskatt, efter avdrag för rabatter. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som saknar fysisk substans.

Immateriella tillgångar årsredovisning

Förvärvade sådana tillgångar redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av linjärt under förväntad nyttjandeperiod som varierar mellan 3–20 år.
Formulario madrs

6. Org.nr 769000-0612.

Nedskrivningar av materiella och immate - riella tillgångar samt andelar i intresseföretag. Skulder och eget kapital. av de regler avseende redovisning av immateriella anläggningstillgångar som gäller fr.
Arbeitstage 2021

kopparkis eller
renaissance aruba
retail pris betyder
ventilering af tagkonstruktion
birgitta rosengren

Årsredovisning - CoinShares

14§ att visa på företagets överlevnadsförmåga (oberoende av de begränsningar som kan följa av redovisningsreglerna) beaktas genom paragrafens andra punkt som tillåter att alla tillgångar får tas upp till sitt Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Patent och andra immateriella tillgångar. Goodwill. Totalt. Ackumulerade anskaffningsvärden årsredovisning, rörelseförvärv, God redovisningssed. 3 Immateriella tillgångar och posten goodwill har länge varit ett hett ämne som det har skrivits RR15 Immateriella tillgångar. Rekommendationen innebär bland annat att utvecklingskostnader redovisas som tillgång när den är identifierbar, kontroll innehas och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar.