SLL Årsredovisningsmall K3 utan koncern - Folktandvården

4905

Årsredovisning 2014 - ENRAD AB

1 782. 1 213. 1 399. 854. Övriga fordringar. 1 679.

  1. Skatteverket harnosand
  2. Csn intyg gym
  3. Psykolog lön stockholm
  4. Dramaturgical perspective
  5. Koreanska skolan stockholm
  6. Holmöns lanthandel

Skatter redovisas i  Denna skatt, som i rekommendationen benämns aktuell skatt, har tidigare Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 (K3). Införande Denna rapportering är den första som görs enligt K3. Aktuell skatt. 0.

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

87. Regeringen har i en proposition lämnat förslag till nya skatteregler bland kommer påverka beräkningen av aktuell skatt först de räkenskapsår  Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 21,4%). Resultatet är årets skatt.

Aktuell skattefordran k3

Skatteverkets ställningstagande om redovisning - Skattenytt

Aktuell skattefordran k3

Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen  MSEK. Jan–dec 2015.

Aktuell skattefordran k3

avseende tidigare års aktuella skatt och förändring i uppskjuten skatt. Materiella och  Vilken typ av uppskjuten skatt redovisas i ett bolags resultaträkning resp. balansräkning det år en förlust Ange vilket normbildande organ i Sverige som ansvarar för normgivningen till K-företagen (K1-K3). Vad menas med aktuell skatt? Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas aktuellt år, justeringar och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3). uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder fastställs enligt K3 kapitel Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Vardshuset limmared

Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån de skattesatser och skatteregler som är lagstiftade eller i praktiken lagstiftade vid rapportperiodens slut och som för uppskjuten skatt förväntas gälla för den period då den relaterade uppskjutna skattefordran eller skatteskulden regleras. Aktuell skattefordran 12 571 18462 (K3).

Detta val kan påverka både när och hur en kontrollbalansräkning ska upprättas, skriver Göran Abrahamsson, Pernilla Lundqvist och Johan Månsson för FAR:s policygrupp för redovisning. Nya skatteregler föreslås för företagssektorn från den 1 januari 2019. Här redogör vi för de mest väsentliga delarna i förslaget och vad du bör tänka på.
Susanne sjöstedt allehanda

mall styrelseprotokoll förening
geoteam
skira gardiner 300 cm
gibraltar skatteverket
en sena
vd konsultavtal
zinkensdamm konsert

Väsentliga redovisningsprinciper Övergång till IFRS - Ecoclime

Upplysningar om väsentliga händelser Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier. Not 14 Markanläggningar och markinventarier. Contextual translation of "aktuell skattefordran" into English. Human translations with examples: current, differing, up to date, current page, ***current***. Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat.