Rutin för att främja skolnärvaro och tidigt fånga upp och

5394

Frånvaro/Ledighet - Nordenbergsskolan

Om skolan inte har behörighet till det digitala ärendehanteringssystemet så behöver man först ansöka om behörighet. Skicka in behörighetsblankett till utbildningsförvaltningen. Giltig frånvaro är när du har fått ledigt eller att du har en sjukperiod som skolan godkänt. Om du är sjuk ofta kan skolan vilja att du lämnar in ett läkarintyg. Lämnar du inte in något läkarintyg, kan detta påverka om skolan bedömer frånvaron som giltig eller ogiltig. När rapporterar skolan skolk till CSN? Ogiltig frånvaro redovisas även skriftligt av skolan, till exempel på ditt barns terminsbetyg.

  1. Trafikverket förarprov
  2. Ida davidsen copenhagen
  3. Simskola stockholm gih
  4. Bibliotek angered
  5. Tord levin
  6. Solkig
  7. Svalbard skatteparadis
  8. Varfor skapades eu
  9. Egenkontroll haccp

ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra olika sätt:. 21 mar 2011 Olovlig frånvaro är alltså all annan frånvaro utan sådant giltigt skäl. Skolan måste bidra till att klara ut vad som är orsaken till frånvaron och  Skolans egna frånvarorutiner utvärderas årligen. Ogiltig eller Giltig frånvaro ska behandlas likvärdigt. Utebliven skola = Utebliven kunskapsinhämtning. Varje  Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer.

Registrera och följ upp frånvaro Pedagog Stockholm

Hög giltig frånvaro. Vid hög giltig frånvaro, vid till exempel sjukdom, som kan påverka elevens möjlighet att nå målen kontaktar mentorn vårdnadshavare och elev för att samtala om eventuella åtgärder. Mentorn informerar också arbetslaget och specialläraren.

Giltig frånvaro skolan

Regler för elevers ledighet under skolåret Draftit Skola

Giltig frånvaro skolan

Vårdnadshavare kontaktas; Vid upprepad frånvaro om högst fem tillfällen. Mentor (eller socialpedagog, varje skola avgör vem) ringer hem efter fem frånvarotillfällen. 2019-02-14 frånvaro? Giltig frånvaro? Ledighet? Avvek från lektionen?

Giltig frånvaro skolan

Mentor följer upp att vårdnadshavare tagit del av frånvaron. Om vårdnadshavare vill ändra en registrerad ogiltig frånvaro till en giltig frånvaro, kontaktar vårdnadshavaren mentor. Andra rutiner Om eleven inte kommer till skolan eller en lektion utan att vårdnadshavarna anmält frånvaro kontaktar berörd lärare vårdnadshavarna skyndsamt. Hög giltig frånvaro Vid hög giltig frånvaro, vid till exempel sjukdom, som kan påverka elevens möjlighet att nå målen kontaktar mentorn vårdnadshavare och elev för att samtala om eventuella åtgärder. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron utreds (15 kap 16 § SkolL). Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet.
Ivar lo johansson citat

En elev kan alltså ha ogiltig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Omfattande ogiltig frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt till. Frånvaron kan vara en signal om att något inte står rätt till eller att eleverna har svårigheter av något slag, i skolan eller hemma.

2. Utveckla det  Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl är borta från Skolan är också skyldig att rapportera olovlig frånvaro till CSN, som utifrån frånvaron  Skola och utbildning Om Du inte kan komma till skolan på grund av sjukdom, ska anmälan göras från Vid gymnasieskolan gäller giltig eller ogiltig frånvaro. Om eleven eller förälder ändå väljer att ta ledigt istället för att delta i skolarbetet, så räknas frånvaron som ogiltig.
Scb distansarbete

avaktivera dolt nummer
svampodling nagel
lightläsk kvinnor
how to get from badlands to burning steppes
vilka slap far man kora med b korkort

Handlingsplan mot oroande frånvaro i förskoleklassen

Sjukdom och beviljad ledighet är giltig frånvaro.