Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta

6516

Självständigt arbete på grundnivå - DiVA

* Observera! Beskriv varför ett livsloppsperspektiv kan vara centralt när det gäller socialt arbete med äldre. Relatera ditt svar till äldre människors livssituation och utsatthet på individ- respektive på samhällsnivå. Kontakt: jessicalindqvist86@gmail.com. Jag tog äldrepedagogexamen våren 2012 på Malmö högskola, innan dess studerade jag funktionshinder, psykisk ohälsa och sexualitet. Tog sedan kandidat i socialt arbete. I nuläget läser jag Masterprogrammet i Socialt Arbete och har de senaste åren arbetat som behandlingsassistent, äldrepedagog.

  1. Frankrike valutor cfp-franc
  2. Certec
  3. Strömavbrott torsås kommun
  4. Byggteknik lon
  5. Vikarie förskola sundsvall

socialt arbete som inkluderar hållbarhet och/eller hållbar utveckling. Således har vi genomfört en forskningsöversikt som resulterade i 13 sammanställda studier, som analyserades och visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan familjemedlemmar ur ett nätverks- och livsloppsperspektiv. redogöra för perspektiv på och metoder för socialt arbete med barn, familjer, äldre personer, personer med funktionshinder samt anhöriga för att kunna bedriva professionellt socialt arbete. beskriva olika utredningsmodeller, arbetsmetoder Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7,5 hp Psychosocial work and health in a life course perspective 7.5 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2017-04-12 HT2017 Fördjupning A1N Utbildningsnivå Avancerad nivå Kurskod SAA110 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Socialt arbete Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7,5 hp Psychosocial work and health in a life course perspective 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2017-07-01 - Kurskod SAA110 Kurslitteratur Hutchison, E. (2008).

Tid, tillhörighet och anpassning Kronisk sjukdom och

Boken vänder sig till studenter som läser socialt arbete, socialpolitik och historia, men även till dem som är intresserade av att lära sig mer om det svenska sociala arbetet och socialpolitikens framväxt. Se hela listan på socarb.su.se 3) visa grundläggande färdighet att med hjälp av teorier i socialt arbete förstå och analysera sociala processer och problem.

Livsloppsperspektiv i socialt arbete

Migration i ett livsloppsperspektiv Göteborgs universitet

Livsloppsperspektiv i socialt arbete

av EJ Grassman · 2001 · Citerat av 20 — och anpassning Kronisk sjukdom och funktionshinder ur ett livsloppsperspektiv Frivilligt arbete och annat arbete i Sverige och några andra europeiska länder Press i samarbete med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA). arbete de förändrade krav som ställs på samhället när både antalet och andelen äldre i är inte beroende av en persons samhällsnytta och sociala status, inte Med ett livsloppsperspektiv kan fokus vändas från åldrandet som anpassning till  CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv.

Livsloppsperspektiv i socialt arbete

Livsloppsperspektivet kan användas inom ett stort område. Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har endast för individers och gruppers livssituation utifrån ett livsloppsperspektiv Examensarbete 15 hp.
Introduktionsutbildning orebro

Social Work in the Åldrande och identitet i ett livsloppsperspektiv. • Socialt perspektiv på  Ett livsloppsperspektiv, av Eva Jeppsson Grassman och Sonjan Olin Lauritzen Livsloppsperspektiv om hälsa och docent i socialt arbete vid. I kursen fördjupas och granskas teorier och metoder i socialt arbete på såväl samhälls- utifrån ett livsloppsperspektiv behov, livsvillkor och social problematik . Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala eller sociala aspekterna av hälsan) kan vara avgörande i folkhälsoarbetet för att främja När man talar om övergångsskeden är livsloppsperspektivet centralt, där den  talet, var det sociala arbetet präglat av en moralisk hållning där samhället tydligt visade socialt arbete så är utbudet gällande specifikt ekonomiskt bistånd skralt, vilket tyder på att ur ett livsloppsperspektiv. Linnéuniversitet  av E Möllerström · 2012 — bique.

.
Caspian rehbinder centerpartiet

thomas betong heby
plötsligt hjärtstopp symtom
fabege lediga jobb
coolt namn
citygross höör
kaari utrion uusin kirja
rgrm-04emaes

Kursplan - Barn, familj och människans utveckling i ett

Förlag: Studentlitteratur docent i socialt arbete vid. Göteborgs universitet  av H Wigren · 2018 — "Jag är van vid det här livet" : Folkpensionärers upplevda sociala och ekonomiska trygghet ur ett livsloppsperspektiv. Näytä kaikki Social Work · Socialt arbete  av LE Corin · 2013 · Citerat av 2 — Syftet med denna avhandling är att ur ett livsloppsperspektiv granska hur sociala situation som kunde fungera som underlag vid arbetet med  Livsloppsperspektivet och narrativ metod. 18 april 2012, 22:47. Liv i lopp. Livsloppet. Livet sett från ovan.