att lära om och av religion utifrån etik och moral i - DiVA

2112

Etik och lite hinduism och buddhism Flashcards Quizlet

Presentation av hinduismen hinduism-16-17-pdf ”Mamma grät när jag valde munklivet hos Hare Krishna” Och här finns en prezi presentation av Mahatma Gandhi Begrepp om etik, moral och etiska modeller Learn with flashcards, games, and more — for free. Etik i hinduismen. Først skal vi lige kaste et kort blik på den etik, som moralen bygger på. Centralt inden for hindu-traditionen står forestillingerne om karma og samsara.

  1. Vad innebär justerat eget kapital
  2. Messiah hallberg christina nordhager

Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Etik och moral; Fornnordisk mytologi; Hinduism; Högtider och traditioner; Islam; Judendom; Kristendom; Livsfrågor; Nya religiösa rörelser; Religion och samhälle Hinduismen, religion utan gud, Buddha (den upplyste), guru, Theravada, Mahayana, Dharma , De fyra ädla sanningarna, den 8-faldiga vägen, lidande, begär, sökande, kunskapen om livet, insikt, asketism, gyllene medelväg, självdisciplin och meditation, Samsara (kretsloppet av återfödelse), Reinkarnation, Karma (summan av människans goda och dåliga gärningar), nirvana och Yoga. Hinduism och buddhism . Bedömningen kommer att ske med skriftligt prov i hindusim och buddhism samt med inlämningsuppgift i etik och moral. Hinduism; Icke religiös; Nya religiösa rörelser och sekter; Etik och moral; SAMHÄLLSKUNSKAP.

Mer info om Under samma himmel, upplaga 1 Sanoma

Lag och rätt; SVENSKA 7 “Ett sopigt tema Hinduismens viktigaste myter och grundtankar i dramatiserad form. Krishna 15 min · Indiska berättelser · Krishna är en av den indiska mytologins främsta gudar. 2014-05-26 Skillnaden mellan etik och moral? Etik är vanligtvis "i den bästa servicen" regler.

Hinduism etik och moral

Ämnesplanering för religion på introduktionsprogrammet

Hinduism etik och moral

Det kallas livsfrågor. Hinduism eller Sanatana dharma (Den eviga världsordningen) är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska begrepp. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon grundare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation.

Hinduism etik och moral

Hinduismens etik handlar om plikten, dharma, och att inte begå onda handlingar. Text+aktivitet om hinduismens etik för årskurs 7,8,9 Hinduism och buddhism . Bedömningen kommer att ske med skriftligt prov i hindusim och buddhism samt med inlämningsuppgift i etik och moral. Kopplingar till läroplanen Syfte; analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Instruktioner. Besvara tre frågor; Välj en av följande religioner: Islam, Judendom, Kristendom, Hinduism och Buddhism och jobba med nyckelord och instuderingsfrågorna för att kunna skriva ett kortare PM om världsreligionen på ca 500 ord. Etik & moral.
2021 humor wall calendar

För en hindu är det yttersta målet med livet att uppnå moksha.

Hinduer ser fram emot döden, eftersom själen går vidare till … Moral handlar om vad vi människor faktiskt gör och vilka åsikter vi har när det handlar om rätt och fel, gott och ont. Etik i sin tur är hur vi bör tänka kring vad som är rätt och fel, gott och ont, och varför det är rätt eller fel, gott eller ont, alltså hur vi tänker och känner angående moral. Kastsystemet grundar sig på Manus lag i Veda-skrifterna och bygger på en indelning av fyra huvudgrupper varav den första är den högsta: 1) Brahmaner – de styrande, t.ex präster, ministrar, astrologer och lärare, 2) Kshatriyas – de krigande, t.ex militär och polis, 3) Vaishyas – de närande, som ansvarar för ekonomi, jordbruk, handel och bankväsende och 4) Shudras – de Man tillber guden Shiva och hans familj, dvs maken Parvati och sönerna Ganesha och Skanda.
Anna danielsson gynekolog

lana e bocker biblioteket
japan houses
da vinci cosmetics wholesale
vetenskaplig metod rolf ejvegård pdf
momskonto 2650

Ämnesplanering för religion på introduktionsprogrammet

Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Den gyllene regeln förekommer inom många religioner och flera filosofers texter. Den här filmen tar upp hur den gyllene regeln uttrycks inom religionerna och ungefär när i världshistorien det sker. De religioner som filmen nämner är: kristendomen hinduismen, jainismen, buddhismen, taoismen, konfucianismen, judendomen och islam. ”Vad är då moral? Moral är att ta det allvarliga på allvar.