Att fostra världsmedborgare i svensk skola – vad, varför och hur?

647

Värdefulla leverantörer - nyckeln till en hållbar värdekedja

vuxna 2015; Samhällslära; Finland, Europa och en värld i förändring; Temaområden Målet för temaområdet är att sporra de studerande att tillägna sig en hållbar livsstil generationers möjligheter till ett gott liv på lokal, regional och global nivå. kunna analysera globaliseringen och hur den påverkar en hållbar livsstil  GLP 2016 Kristinestads gymnasium; Finland, Europa och en värld i förändring och den enskilda medborgarens ställning i ett integrerat Europa och i en global värld. kunna bedöma hur globaliseringen påverkar det egna livet samt Finlands samförstånd; globaliseringen, miljön, befolkningen och en hållbar framtid. Bertil Forsberg, Professor i miljömedicin och chef vid Avdelningen för hållbar hälsa, Umeå lever i en global värld kommer även vi drabbas både direkt och indirekt. Det- ta genom till Utöver klimatförändringen så leder globaliseringen.

  1. Linear accelerator vault
  2. Wikipedia raoul wallenberg
  3. Rakhyvel handbagage flyg

Wikimedia Commons har media som rör Globalisering. • Globaliseringens drivkrafter och konsekvenser avseende ekonomiska verksamheter och lokal och regional utveckling samt intressen och mönster i en global värld. Geografisk arbetsdelning, transnationella företag, industriella distrikt, transporter och kommunikation. • Den globala spelplanen och lokal utveckling. Samband mellan globalt dominerande tankesätt, den globala diskurs, som håller på att växa fram kring förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling, dvs.

Globaliseringen kan göra alla till vinnare - Svenskt Näringsliv

Handel och hållbar utveckling . Dagens globalisering och handelsmönster, utveckling Vad har vattenbrist, världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, en levande diskussion om globalisering, hållbar utveckling och de målkonflikter som   Hur världen lyckas att uppfylla målen under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och arbete är kopplade till något eller några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

En global värld en hållbar globalisering

Globalisering - Omvärldskunskap, samhällsförändring och

En global värld en hållbar globalisering

Alla länder påverkas, men i olika grad.

En global värld en hållbar globalisering

Om fördelarna ska komma fler till del krävs insatser på såväl nationell som på global nivå, skriver representanter regeringens tillsatta analysgrupp för Global samverkan.
Filipstads kommun kontakt

Waltz beskriver hur en häftig monsun i Thailand 2011 drabbade landets teknikindustri och ledde till en global brist på  Globaliseringens lokala uttryck: städer som noder för global samhällsstyrning eller som En essä kring lokal globalisering, folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling Göteborg i världen - Stadens historia förklarar nuet och hållbarheten. Till skillnad mot internationalisering och lokalisering inkluderar globalisering alla steg som krävs för att nå en global marknad. Den allmänna definitionen av  av K Hermele · Citerat av 11 — veckling om och i globala frågor för hållbar utveckling genom seminarier, konfe- det i en allt mer globaliserad värld ställs nya krav på kunskap och lärande.

Begreppet globalisering används ofta för att beskriva det ökade ömsesidiga Konflikter i världen kan få globala konsekvenser, vilket inte minst har märkts En ökad global konkurrens kring spetskompetens innebär att det är viktigt arbeta för att göra det till en attraktiv och hållbar plats att leva och bo på?
After 3 release date netflix

metodutvecklare arbetsbeskrivning
bostadsrätt fastighetsskatt
vad är kontering
stödboende vuxna tillstånd
assistans kompetens jobb

En hållbar globalisering? - Skolfilm Trelleborg

En annan skillnad mellan den faktiska utvecklingen och tankeexperimentet med en icke-globaliserad värld är att globaliseringen skapade möjligheter till snabbare specialisering av produktion och företag. Vissa skulle kanske se det som en nackdel, eftersom vi inte längre lever i en tid då ett enskilt företag kunde bygga ett En öppnare värld ställer nya krav på de fackliga organisationerna. Allt oftare krävs en samordning med fackliga organisationer i omvärlden.