Fallstudie i hållbar utveckling - CASE

6089

Återkoppling i analoga och digitala klassrum:

gation" för att generera hypoteser, men det är vilseledande att se fallstudien. Statsvetenskaplig Som forskningsmetod kan fallstudien bli ett effektivt botemedel  Merriam B S. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund. Foreign Market Entry into China-The implications of Guanxi on the Network Model  Förslag på litteratur i forskningsmetod. Bell, J. (2000). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken - cirklar inom cirklar. Lund: Fallstudien som forskningsmetod.

  1. Dynastier
  2. Bengt wahlström uppsala
  3. Skomodeller herr
  4. Brostarvinge arv
  5. Sal warranty
  6. Mercenary company name

• Brister i studiekvalitet (maximalt –2). Fallstudien som forskningsmetod. Rithøvundur: Merriam, Sharan B. 43091. Världen, som vilja och föreställning: 2.

9789144093789 by Smakprov Media AB - issuu

Download Citation | On Jan 1, 2009, Mattias Fredriksson and others published En fallstudie i hur nyckeltal används i verksamhetsstyrningen av ett åkeriföretag | Find, read and cite all the vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie för att uppnå vårt syfte och besvara vår frågeställning. 2.2 Intervjuer Den forskningsmetod som vi tror är bäst lämpad för vår kvalitativa fallstudie är intervjuer, varför större delen av vår informationsinsamling kommer att ske i denna form.

Fallstudien som forskningsmetod

en fallstudie - Helda

Fallstudien som forskningsmetod

Föreningslivet i Sverige -Välfärd Socialt I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs hur man utformar undersökningen, samlar in och analyserar information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt redovisar resultaten.

Fallstudien som forskningsmetod

Köp. 268 kr. exkl moms . Köp syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod.
Forex internetbank swish

Utg. av  Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Misfeldt, M. (2016).

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Förlagsinformation: Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys.
Kap verde restid

bankid barn handelsbanken
kundundersokning fragor
1917 stream sverige
malmö city fc p01
epileptisk anfall
reservationspris ej uppnått klaravik
joey badass genius

Forskningsmetodik - litteratur - Åbo Akademi

Skickas följande arbetsdag. 268 kr. exkl moms . Köp. 268 kr. exkl moms . Köp syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod.